Menselijk Fundament

Een eigen fundament waar je op kunt bouwen Wie wil dat nou niet?

Menselijk Fundament is een gedachtegoed dat zich richt op de gehele mens. Deze moderne benadering combineert principes vanuit zowel natuurkunde, biologie, filosofie, psychologie en sociologie. Daarnaast vindt Menselijk Fundament inspiratie binnen zowel de westerse als alternatieve benaderingen op het gebied van menselijke ontwikkeling en gezondheid.

Het Fundament

De vier pilaren staan symbool voor de fundering van de mens. Het zijn de bouwstenen waarmee balans (en onbalans) in het leven kan worden bereikt. Balans wordt binnen het Menselijk Fundament niet gezien als een statisch geheel zoals bij een oude weegschaal, maar als een natuurlijk en beweeglijk evenwicht, zoals tussen eb en vloed en de wisselende seizoenen

Fysieke Pilaar

Staat voor het lichaam en de fysieke omgeving. Feiten spelen een belangrijke rol.

Focust op het besef

van realiteit ter voorbereiding op concrete en haalbare vervolgstappen. 

Mentale Pilaar

De hersenen

herkennen en creëren voortdurend patronen. Het vergroten van bewustzijn omtrent welke gedachten en overtuigingen helpen of tegenwerken brengen je dichter bij je doelen.

Emotionele Pilaar

Staat voor de spontane reacties die tevens een essentiële rol spelen binnen de 

verwerking van ervaringen gedurende het leven. Dit helpt  om uiting te geven aan de eigen identiteit.

Spirituele Pilaar

Hetgeen dat vertrouwen geeft. Voor ieder anders en zeer persoonlijk. Helpt in het creëren van rust en zekerheid. Wanneer er sprake is van vertrouwen in jezelf neem je deze overal mee.

Je stort als een kaartenhuis in elkaar

Stel je een persoon voor die bij een lichte hoofdpijn direct één of twee aspirines neemt. Of een persoon die bij het eerste signaal van stress direct een manier vindt om eraan te ontsnappen. Of iemand die bij de kleinste verrassing of confrontatie in woede uitbarst. Zijn dit signalen van iemand in balans?

In feite wordt binnen deze voorbeelden de ene pilaar gebruikt om een ander te ondersteunen. Het is niet schadelijk om zo af en toe beroep te doen op dit soort gemakkelijke en snelle vormen van symptoombestrijding. Echter, wanneer het onderliggende thema niet wordt aangepakt zal de ondersteunende pilaar na verloop van tijd verzwakken en stort je gehele fundament als een kaartenhuis in elkaar. Leren hoe je dit kunt voorkomen?

© 2020 Menselijk Fundament | welkom@menselijkfundament.nl | 06 34 09 41 14 | IJskelderlaan 3941 HS, Doorn